In Touch
In Touch newsletters

National News Archive Stories
June 2017
Abertawe yn profi technoleg arloesol newydd G.fast
Datgelu lleoliadau band eang tra-chyflym Abertawe wrth i Openreach lansio rhwydwaith peilot newydd
Read Story

June 2017
Gwasanaeth uwchgyflym gwesty Ceredigion
Band eang uwchgyflym yn helpu gwesty Conrah, Rhydgaled ger Aberystwyth, i ddenu busnes newydd.
Read Story

June 2017
Genedigaeth oen yn hwb i fusnes fferm
Genedigaeth oen yn denu cynulleidfa arlein o 13,000 ac yn hwb i'r fferm
Read Story

June 2017
Band eang uchgyflym yn hwb mawr i fusnes
Corgi Hosiery yn destun arolwg gan BT o effaith band eang
Read Story

June 2017
Barefoot Computing yn cefnogi ysgolion cynradd
Annog ysgolion cynradd Cymru i ymuno â'r project er ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid digidol
Read Story

June 2017
BT yn cefnogi cynhwysiad digidol cyn-filwyr
morth BT Cymru yn helpu Change Step i gael cydnabyddiaeth genedlaethol
Read Story

June 2017
Arweinydd busnes sector cyhoeddus BT yng Nghymru
Jon Reynolds fydd yn arwain yr adran busnes sector cyhoeddus yng Nghymru, gan weithredu strategaeth newydd i ganolbwyntio ar anghenion lleol ar draws y wlad
Read Story

June 2017
Aelodau'r Cynulliad yn cyfarfod prentisiaid BT
Prentisiaid yn cyfarfod aelodau'r pwyllgor economi, isadeiledd a sgiliau, ac aelodau Ffederasiwn Hyfforddiant Cymru, i rannu eu profiadau yn BT.
Read Story

Regional Stories